Torvastad Sessions #4 - Aleksander Hauge med orkester

Arrangementsinformasjon

Kom og opplev Aleksander Hauge med orkester levere lokalhistorie i ord og toner.

Aleksander Hauge skriver dette om seg selv:

Jeg var så heldig å vokse opp blant gruvearbeidere, fiskerbønder,  sjøfolk og ikke minst, folk som hadde hatt sitt arbeid og tilknytting til Amerika. Mange var gode fortellere, derfor fenget dette meg allerede som liten, og historiene festet seg til barnesinnet. Jeg fikk også tidlig sterk tilknytting til naturen og til vår rike historie her vest. Dette har formet meg til den historiefortelleren jeg er i dag. Det å skrive/fremføre fortellinger om hendelser, tragedier i gruver og på hav, naturopplevelser eller om en enkel arbeidsmann sin beretning, er ikke det mest moderene du kan gjøre fra en scene i dag. Det får nå så være. Intensjonen min har alltid vært å bevare "historien" jeg vil fortelle, gjennom en enkel tekst og melodi. Jeg har en visshet om at jeg enkelte ganger har lykkes med det, til tross for tidsånden.  Ikke minst har reisene til Skottland gitt sjelebot og inspirasjon til nye ideer og prosjekter.                             

 Derfor har jeg holdt meg til det rotekte, det som for meg er levd og ikke lært. Igjenkjennende for det folk jeg føler tilhørighet til her hjemme, og hos dem jeg har møtt på mine mange reiser til øst og vestkysten av Amerika. 


Orkester:

Halvor Lillesund: Trekkspill og piano

Vegard Fossum: Trommer

Kjetil Lundø: Kontrabass


Dette kommer til å bli en flott opplevelse. Velkommen

aleksanderhauge
torvastadkultursenter
karmøy
konsert